Velkommen

Jeg er selvstændig konsulent og tilbyder bl.a. ledelsessupervision, hvor ledere får sparring og hjælp til at håndtere egne ledelsesmæssige problemstillinger fra hverdagen. Herved får du som leder mere ro og hviler bedre i lederrollen. Samtidig med at du bliver en bedre leder.

Jeg tilbyder også konsulentbistand til udvikling af organisationer fra overordnet strategiarbejde til udvikling af skræddersyede løsninger, der kan bruges i praksis.

Karakteristisk for min måde at arbejde på er, at jeg møder mennesker og organisationer, hvor de er. Sammen finder vi løsninger, hvad enten der er tale om individuelle, ledelsesmæssige problemstillinger eller organisatoriske udfordringer.