Ledelsessupervision

Som leder har du typisk en travl hverdag med mange forskellige  udfordringer og dilemmaer. Samtidig oplever mange, at lederrollen kan være ensom – navnlig når der opstår vanskeligheder i samarbejdsrelationer.

Hvad er ledelsessupervision?

Med ledelsessupervision får du et frirum, hvor du får ro til fordybelse og refleksion. Frirummet skaber en afstand til  den hektiske hverdag, så du får mulighed for at se det hele lidt mere udefra.
I et trygt og fortroligt rum får du:

  • Supervision og sparring i forhold til dine ledelsesmæssige problemstillinger fra hverdagen.
  • Nye perspektiver og handlemulighder i forhold til dine egne udfordringer
  • Større viden om kommunikation, samarbejde og relationer
  • Kendskab til enkle teknikker (åndedræt- og groundingøvelser) til at få mere ro og større overblik.

Hvad får du ud af det?

Gennem ledelsessupervision styrker du din evne til – i samarbejde med andre – at opnå gode resultater.

Du bliver mere bevidst om og udvikler din ledelsesstil gennem arbejdet med dine egne ledelsesmæssige problemstillinger. Når du arbejder med at udvikle din egen ledelsesstil, frigøres der energi. Det betyder, at du vil opleve at få mere ro og større overblik – at du hviler bedre i din lederrolle.

Individuel ledelsessupervision

Individuel ledelsessupervision er et forløb, som typisk består af 5 eller 10 sessioner á 1 1/2 times varighed.

Ledelsessupervision i gruppe

Ledelsessupervision i gruppe er et forløb bestående af 6-8 sessioner á tre timers varighed. Der er tale om en lille gruppe med ca. fire ledere fra forskellige arbejdspladser. Det er særligt godt hvis du også ønsker at blive en del af et lederfællesskab med gensidig inspiration og støtte. Grupperne oprettes løbende.