Supervision for medarbejdere

Supervision kan være relevant for medarbejdere. Både for konsulenter og koordinatorer, som arbejder med komplekse opgaver og projekter. Og for medarbejdere med borgerkontakt.

Konsulenter og koordinatorer

Konsulenter, koordinatorer og andre som løser opgaver med høj kompleksitet, befinder sig ofte i et spændingsfelt mellem forskellige interesser og perspektiver. I dette felt skal du skabe resultater bl.a. via gode samarbejdsrelationer. Uden at have stjerner på skuldrene.

Gennem et supervisionsforløb får du sparring og hjælp til at håndtere konkrete dilemmaer og problemstillinger fra hverdagen. Det kan f.eks. handle om at håndtere uklare mål og rammer for opgaven, at involvere interessenter på en måde, så de får større engagement og ejerskab til opgaven. Eller det kan dreje sig om at håndtere vanskelige samarbejdsrelationer.

Gennem supervision får du nye perspektiver på opgaven og dine samarbejdsrelationer, og du får derved øje på nye måder at håndtere problemstillingerne på. Det giver dig et bedre overblik og mere ro. Supervision er både en hjælp til dig som medarbejder og til organsationen til at opnå de ønskede resultater.

Medarbejdere med borgerkontakt

Også medarbejdere med borgerkontakt kan have glæde af et supervisionsforløb. Medarbejdere med borgerkontakt er typisk drevet af et ønske om at hjælpe andre mennesker. Men af og til kan der opstå problemer eller konflikter i relationen til en borger eller pårørende, som er svære at håndtere. Det kan betyde, at man som medarbejder bliver så følelsesmæssigt påvirket af situationen, at man tager bekymringerne med hjem og i sidste ende oplever en ulyst til at gå på arbejde.

I sådanne situationer kan det være en hjælp at få supervision. Her får du hjælp og støtte til at håndtere det konkrete problem i relation til en borger eller pårørende. Ved at få et rum til refleksion får du nye indsigter og nye ideer til at løse problemerne på. Denne viden vil også kunne bruges i lignende situationer.

Supervision for medarbejdere kan både foregå individuelt eller i grupper. Fordelen ved supervisionen  i gruppe er før det første, at du bliver en del af et fællesskab, hvor man støtter hinnanden og lærer af hinandens erfaringer. Det giver samtidig oplevelsen af ikke at være den eneste, der har problemer med relationer til borgere eller pårørende. Supervision i gruppe er også relevant, hvis en gruppe medarbejdere oplever problemer i kontakten med den samme borger eller pårørende.

Du vil opleve at få ny energi, når det viser sig, at nye strategier virker. Supervision kan give større arbejdsglæde, reducere sygefraværet og medvirke til at skabe bedre samarbejde med borgere og pårørende.